Трябва да се учим не за училището, а за живота!

                                                                       /латинска пословица/

В тази категория са публикувани материали, които могат да бъдат в помощ на работата ни в учебните часове, могат да бъдат полезни за информация, упражнение и подготовка вкъщи.

Вляво в подменюта по учебни предмети има публикувани ресурси - презентационни файлове и работни листи.