Първо българско царство


Да запомним!!!

 

Република България е страна в континента Европа. Разположена е в югоизточната част на Балканския полуостров. Столица – София.

 

Граници:

 

                На изток – Черно море

 

                На запад – Сърбия и Македония

 

                На север – Румъния

 

                На юг – Гърция и Турция

 

Символи на България – химн, знаме, герб

 

                Химн – „Мила родино

 

                Знаме – цветовете са бяло, зелено, червено

 

                Герб – Три лъва , които са символи на силата и могъществото. Те са стъпили върху дъбови клонки, между  които  е вплетен надпис „ Съединението прави силата“

 

Карта – умалено изображение на земната повърхност.

 

Условни знаци – знаци, с чиято помощ на картата са изобразени  различни обекти –  селища, пътища, низини, планини, морета и др.

 

 

 

Посоки на света – изток, запад, север, юг. 

 

Междинни – североизток, югоизток, югозапад, северозапад