Слънчева система
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО Човекът и природата В 3 клас 
ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА
ТЯЛО е всяко нещо, което се среща в природата или е направено от човека.
ТЕЛА ОТ ПРИРОДАТА са скалите, планините, облаците ...
ТЕЛА, НАПРАВЕНИ ОТ ЧОВЕКА са моливът, книгата, телевизорът ...
ВИДОВЕ ТЕЛА :
НЕЖИВИ ТЕЛА са скалите, компютърът, химикалката ...
ЖИВИ ТЕЛА са растенията и животните...
ТЕЛАТА са съставени от ВЕЩЕСТВА.  МАТЕРИАЛИТЕ са ВЕЩЕСТВА, които хората използват в строителството, промишлеността и за други цели.

 

ИЗКУСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ – пластмаса, стъкло...

 

ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ - дърво, памук...
ТЕЛАТА имат :
ОБЕМ - големината на мястото, което едно тяло заема.
МАСА - мярка за количеството на веществото в едно тяло.
ФОРМА :
-
ТВЪРДИТЕ ТЕЛА имат характерна за себе си форма, която не зависи от това, къде се намира тялото.
-
ТЕЧНОСТИТЕ приемат формата на съда, в който се намират.
-
ГАЗОВЕТЕ изпълват целия обем на съда, в който са затворени, приемат формата му.
ВЕЩЕСТВАТА имат различни свойства: ВКУС, ЦВЯТ, ПРОЗРАЧНОСТ, ТВЪРДОСТ, ЗДРАВИНА, ТОПЛОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛАСТИЧНОСТ, КОВКОСТ, РАЗТВОРИМОСТ, ИЗОЛАТОР, МАГНИТНИ И ДРУГИ СВОЙСТВА.
ВЕЩЕСТВАТА  не се променят, ако тялото се разтроши или се стрие на прах. Някои се променят при горене – захарта.

 

ИЗВОД:

 

ТВЪРДИТЕ ТЕЛА ИМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА,МАСА И ОБЕМ - камък, стол, тиган...
ТЕЧНОСТИТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА И ОБЕМ, НО НЯМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА – вода, бензин, олио.
ГАЗОВЕТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА, НО НЯМАТ СОБСТВЕН ОБЕМ И

ФОРМА – водните пари, въздухът.

 

ВОДАТА е безцветна прозрачна течност, която няма вкус и мирис. Има собствен обем и маса, но няма собствена форма. Добър разтворител е, включително и на въздух, и е необходима за организмите. Среща се в природата в: 

 

ТРИ АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ :ТВЪРДО,ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО.

 

ВОДАТА се ИЗПАРЯВА, НАГРЯВА, ОХЛАЖДА, ВТЕЧНЯВА, ЗАМРЪЗВА. Непрекъснатото движение на водата между земята и облаците и преминаването й от едно в друго агрегатно състояние се нарича КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА.

ВЪЗДУХЪТ  е смес от газове, които нямат цвят, мирис и вкус. Прозрачен е. Заема място. По-лек е от водата. Има маса, но няма собствена форма и обем. Поддържа горенето, добър изолатор е и е необходим за дишането на организмите.