ВТОРИ  УЧЕБЕН СРОК


Седмично разписание на учебните часове – IІІ “г” клас уч. срок 2017/2018

 

 

 

Понеделник

 

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Математика

Човекът и обществото

 

 

БЕЛ-

 Литература

Човекът и обществото

 

Човекът и природата

 

2.

Физическо възпитание и спорт

Английски език

 

БЕЛ-

Български език

 

БЕЛ-

Български език  

Физическо възпитание и спорт

3.

Английски език

 

БЕЛ –

(Литература)

Математика

 

Английски език

 

БЕЛ-

(Литература  )

4.

БЕЛ-

Развитие на речта

 Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Математика

ЗИП- БЕЛ

5.

БЕЛ-

Развитие на речта

ЗИП - Математика

Изобразително изкуство

Музика

Домашен бит и техника

 

6.

 

Час на класа

 

Доп. час по физ. възп. и спорт

 

 График на учебните часове

 

І СМЯНА                                                    ІІ СМЯНА

 

І час  08:00 – 08:40 часа                         13:40 – 14:20 часа

 

ІІ час  08:50 – 09:30 часа                        14:30 – 15:10 часа 

 

   Голямо междучасие – 20 минути

 

9.30 – 09:50                                               15:10 – 15:30

 

ІІІ час 09:50 – 10:30 часа                         15:30 – 16:10 часа

 

ІV час 10:40 – 11:20 часа                         16:20 – 17:00 часа

 

V час  11:25 – 12.05 часа                         17:10 – 17:50 часа

 

VІ час 12:10 – 12:50 часа                         18:00 – 18:40 часа