ПЬРВИ  УЧЕБЕН СРОК


Седмично разписание на учебните часове – IV г” клас уч. срок 2018/2019

 


 

 

Понеделник

 

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

ЗИП - Математика

Човекът и природата

 

 

Човекът и обществото

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

2.

Математика

Музика

 

Английски език

 

 

Български език  

 Физическо възпитание и спорт

 

3.

Физическо възпитание и спорт

БЕЛ –

Развитие на речта

 Български език

 

Литература

Литература

4.

Английски език

 

 БЕЛ-

Развитие на речта

 

Математика

Английски език

 

ЗИП - БЕЛ

5.

БЕЛ –

(Литература)

 Математика

Доп.час по физ.възп

Математика

Изобразително изкуство

6.

СИП БЕЛ


Домашен бит и техника

 Час на класа

 

 

 

 


График на учебните часове

 

І СМЯНА                                                    ІІ СМЯНА

 

І час  08:00 – 08:40 часа                         13:40 – 14:20 часа

 

ІІ час  08:50 – 09:30 часа                        14:30 – 15:10 часа 

 

   Голямо междучасие – 20 минути

 

9.30 – 09:50                                               15:10 – 15:30

 

ІІІ час 09:50 – 10:30 часа                         15:30 – 16:10 часа

 

ІV час 10:40 – 11:20 часа                         16:20 – 17:00 часа

 

V час  11:25 – 12.05 часа                         17:05 – 17:45 часа

 

VІ час 12:10 – 12:50 часа                         17:50 – 18:30 часа