Учебен календар - 2016/2017 година


I срок – 15.09.2016 г. - 08.02.2017 г.

II срок 09.02.2017 г.- 31.05.2017г./15.06.17г./

Ваканции:

 

Есенна - 29.10.2016 г. -  01.11.2016 г. вкл.

Коледна – 24.12.2016 г. -  04.01.2017 г. вкл.

 

Зимна    04.02.2017 г. -  08.02.2017 г. вкл.

Пролетна – 08.04.2017 г. -  17.04.2017 г. вкл.

 

 

Неучебни дни:22.09.2016г.-Ден на независим.

07.11.2016г.- След Президентски избори

03.03.2017г.- Национал. празник на България

 

01.05.2017г.- Ден на труда

24и25.05.2017г.-Ден на слав.писм. и бълг.к-ра

19.05.2017г.- ДЗИ по БЕЛ и НВО в 7кл.по БЕЛ

22.05.2017г.- Втори ДЗИ и НВО в 7кл.по Мат.