eTwinning проект

Интернет общността на активните учители в Европа е eTwinning. Той е прекрасен образователен портал. Позволява да се разработват творчески и междукултурни образователни проекти. Чрез него и  учители  и деца  развиват своите умения в областта на ИКТ. В мрежата eTwinning над 100 000 училища от 33 европейски държави са поощрявани да общуват онлайн.

Основната насоченост е да се включват учениците в различни активности за създаване на проектни продукти, подчинени на тематиката на проекта. В процеса на изпълнение на задачите е създададена възможност партньорите да представят държавата, себе си, училищната среда, географски забележителности на областта,в която живеят, културните и историческите богатства на родния край.

Регистрирала съм нашия клас за участие в  онлайн проект в портала за междуучилищно партньорство:

www.etwinning.net/bg/pub/index.htm

 


 Проект Seeing animals from achild's perspective

              

             Проект  Our European Christmas Tree!

            Цели на проекта:                         

 

   Коледа ще бъде връзката с ученици от 23 европейски страни, за да се насърчи ценности като мир, любов, щастие, приятелство,  уважение между хората.

  Учениците ще представят на другите партньори в проекта традиции,  песни, поезия в тяхната страна по време на Коледа.

 

   Всяко училище-участник по проекта ще изработи ръчно коледни картички и ще ги изпрати до другите училища, работещи по този проект. Размяната на картички има за цел децата заедно да отбележат вълшебството на Коледните и Новогодишни празници и разбира се най-важното – да се забавляват. Проекта дава възможност учениците взаимно да се опознаят и да научат за културата на другите.

 

 

                                        Партньори по проекта-


 Изработихме нашите картички и изпратихме до всички партньори писмата с пожелание .

за Весела Коледа!

 


  Получихме първите писма и картички от Финландия и Испания!

Коледа - празникът, който отваря сърцата на всички хора по света. Надеждата, красотата са навсякъде.

Тази седмица  получихме още писма с картички и пожелания   от европейските партньори .


Our European Christmas Tree!

 

Our european christmas tree - etwinning project